Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimas vykdomas vadovaujantis Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. D1-49 „Dėl  Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (priede – nauja redakcija).

Atkreipiame dėmesį į tvarkos aprašo pakeitimus. Želdynų projekto vadovo atestatui gauti gali pretenduoti asmenys, turintys aukštąjį architektūros, biologijos, miškininkystės, kraštotvarkos studijų krypties išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą želdynų kūrimo, tvarkymo, projektų rengimo srityje. Asmenys, turintys ne mažesnį kaip 10 metų darbo stažą ir turintys patirtį želdynų projektų rengimo srityje gali turėti bet kokios studijų krypties aukštąjį išsilavinimą.
Atestavimo komisija posėdžiaus ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai, jeigu bus gautas bent vienas prašymas atestavimui.
Atestuojamojo žinios tikrinamos testu, kurį sudaro 30 klausimų iš aplinkos ministro 2009 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-257 patvirtintų neskelbiamų klausimų sąrašo.
Teikiami želdynų projektai turi atitikti sudėtį, nurodytą Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-719 (Žin., 2008, Nr. 2-79), išskyrus sąmatinius skaičiavimus.
Prašymus ir dokumentus, nurodytus Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo tvarkos aprašo 7 punkte, galima teikti Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo komisijai (Aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4/9, 420 k.)
Atestavimo klausimais (prašymų pateikimo ir kitais) kreiptis el. paštu k.ulkiene@am.lt arba telefonu (8-5) 266 3558 į Kristiną Ulkienę.


Priedai:

Šaltinis: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Želdynų projektų vadovo atestavimas, 2010


Atestuotų želdynų projektų vadovų sąrašas

Lietuvių
Išdavimo data Asmens, gavusio atestatą, vardas ir pavardė, kontaktai Atestato Nr.
20.4.2015 Neringa Jarašūnienė 1
20.4.2015 Regimantas Pilkauskas 2
20.4.2015 Virginija Rimantienė 3
20.4.2015 Mantas Pilkauskas (m.pilkauskas@gmail.com, mob.tel. +370 615 78995) 4
19.6.2015 Alvydas Mituzas (alvydas.mituzas@gmail.com) 5
20.4.2015 Jurga Kučinskienė (j.kucinskiene@kvk.lt) 6
20.4.2015 Rita Goliakovienė 7
20.4.2015 Stasė Jatužienė (stase@rudista.lt, tel. (85) 267 06 34) 8
20.4.2015 Virginijus Skardžiukas (virginijus.skardziukas@gmail.com, mob.tel. +3706 14 90409) 9
19.6.2015 Milda Aidukaitė (idejaviridis@gmail.com, mob tel. +3706 86 48551) 10
20.4.2015 Aušra Kitovienė 11
19.6.2010 Dėja Želvienė (777deja@gmail.lt, mob.tel. +3706 87 14251) 12
05.8.2015 Dovilė Ivanauskienė (info@kabi.lt) 14
19.6.2010 Giedrė Čeponytė (giedre.ceponyte@gmail.com) 15
27.4.2012 Vytautas Lekešius (vytautas.lekesius@gmail.com, mob.tel. +3706 82 15851) 16
21.4.2017 Jurga Silvija Večerskytė-Šimeliūnė 17
27.4.2012 Egidijus Vidrinskas (egidijus_vidrinskas@hotmail.com, mob.tel. +3706 86 26128) 18
21.4.2017 Jūratė Usanova (jurausan@yahoo.com, mob.tel. +3706 02 04951) 19
21.4.2017 Danguolė Statkutė 20
21.4.2017 Danguolė Liagienė (danguole.liagiene@gmail.com, mob.tel. +3706 14 58835 21
21.4.2017 Vytautas Sipavičius 22
27.4.2012 Birutė Pečiūraitė-Baltuškienė 23
21.4.2017 Modesta Dauderytė-Mazūrienė 24
31.1.2013 Ramunė Sanderson (ramune@terrafirmalt.com, mob.tel. +3706 63 69129) 25
31.1.2013 Stefanija Žilienė 26
21.5.2014 Aurelija Čergelienė 27
20.4.2015 Audronė Ona Jurkštienė 28
20.4.2015 Vainius Pilkauskas 29
20.4.2015 Aurelija Lozuraitienė 30
20.4.2015 Asta Semenaitė 31
21.4.2017 Jurga Stonkutė-Vyrukaitienė 32
21.4.2017 Indra Bieliūnaitė (indra.bieliunaite@hotmail.com) 33
21.4.2017 Evaldas Ramanauskas 34
21.4.2017 Aušra Misiūnienė 35