2019 m. balandžio 12 d.  (penktadienį) 13.00 val. šaukiama ataskaitinė Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos (LKAS) sueiga.

Sueiga vyks VGTU Architektūros fakultete, Trakų g. 1 / Pylimo g. 26, Vilniuje, III aukšto auditorijoje.

Sueigos darbotvarkė:
13.00 – 13.15 Dalyvių registracija
13.15 – 14.15 LKAS veiklos ataskaitos ir finansinės atskaitomybės pristatymas.
14.15 – 14.30 Kontrolės komisijos ataskaita.
14.30 – 14.45 Ataskaitų tvirtinimas.
14.45 – 15.15 Finansinio ir veiklos planų 2019 metams tvirtinimas.
15.15 – 15.45 Kavos pertraukėlė
15.45 – 16.45 LKAS Ekspertų tarybos ataskaita ir narių rinkimai.
16.45 – 17.15 Naujų narių priėmimas
17.15 – 18.30 Kiti klausimai (konkurso Tendencijos aptarimas, parodos ir leidinio Landscape Architecture as a Common Ground aptarimas).

Visi LKAS nariai kviečiami dalyvauti.

Mantas Pilkauskas, LKAS pirmininkas, 2019-03-27

Written by LKAS