LKAS renginių planas 2016 m. Jame numatoma tęsti CPD-LA projekto tradiciją

2016 m. vasario 5 d. vykusi LKAS visuotinė ataskaitinė rinkiminė sueiga patvirtino LKAS  veiklos ir renginių planą 2016 m.  Jame numatoma tęsti daugelio jau tradicinių LKAS renginių programą, taip pat pratęsti CPD-LA projekto seminarų tradiciją.

LKAS veiklos ir renginių planą 2016 m. rasite prisegtą. Detalesnė informacija bus skelbiama atskirai. Maloniai lauksime Jūsų LKAS organizuojamuose renginiuose.

LKAS valdyba ir informacinė tarnyba, 2016-04-15

——————————————————————————————————————————————

CPD-LA  Baltijos jūros regiono kraštovaizdžio architektų nuolatinio profesinio
ugdymo programos perkėlimas

CPD-LA projektas sprendžia problemas, susijusias su modernaus, sistemingo ir nuolatinio profesinio tobulėjimo galimybių trūkumu kraštovaizdžio architektūros srityje Lietuvoje ir Latvijoje. Be fragmentiškų aukštojo mokslo programų, kraštovaizdžio architektūros specialistams Baltijos šalyse nėra siūloma nuolatinio profesinio ugdymo programų. Dėl to praktikuojantys kraštovaizdžio architektai susiduria su nuolatinio profesinio tobulėjimo problema, ypač dirbantys mažesnėse ar nuo didelių miestų nutolusiose savivaldybėse. Profesinės kvalifikacijos
atestatai kraštovaizdžio architektūros srityje šiuo metu išduodamos tik Želdynų projektų vadovams. Tai apimanti mažą kraštovaizdžio architektūros profesijos dalį. Dėl to CPD-LA projektas kuria kraštovaizdžio architektų profesinio atestavimo Lietuvoje prielaidas.

Projekto tikslas yra perkelti nuolatinio mokymosi programą iš 100-metę patirtį sukaupusios Vokietijos kraštovaizdžio architektų sąjungos (BDLA) į Lietuvos ir Latvijos profesinio ugdymo aplinką per aktyvų Lietuvos ir Latvijos kraštovaizdžio architektų sąjungų įsitraukimą.
Projekto dalyviai iškėlė sau tokius uždavinius:

  • Pagilinti supratimą apie kraštovaizdžio architektų ir jų darbdavių mokymosi poreikius remiantis BDLA, IFLA, ECLAS profesinio ugdymo sistemos pavyzdžiais;
  • Perkelti ir adaptuoti mokymosi medžiagą Europos Sąjungos, nacionaliniams reikalavimams ir kultūriniams kontekstams;
  • Parengti išsamius kraštovaizdžio architektų nuolatinio profesinio ugdymo programos mokymo modulius ir atitinkamus mokymo metodus;
  • Paruošti CPD-LA programos lektorius;
  • Patikrinti CPD-LA medžiagos kokybę;
  • Užtikrinti programos tęstinumą Lietuvoje, Latvijoje, Baltijos jūros regione, kitose Europos Sąjungos bei trečiosiose šalyse.

Projekto poveikis bus sustiprėjęs kraštovaizdžio architektūros profesinių paslaugų konkurencingumas Lietuvoje, Latvijoje ir visoje Europos Sąjungoje. Projektas padidins viešųjų ir privačiųjų investicijų į darnų ir tvarų miestų vystymąsi efektyvumą dėka aukštesnės kokybės planavimo ir projektavimo projektų kraštovaizdžio architektūros srityje. Be to, projektas paskatins glaudesnį Europos Sąjungos specialistų bendradarbiavimą profesinės kvalifikacijos ugdymo srityje.

CPD-LA programa kartu su atitinkama švietimo ir profesinio ugdymo patirtimi sukurs sąlygas, būtinas profesioniam kraštovaizdžio architektūros specialistų atestavimui pagal kitų ES šalių pavyzdį. Šiuo metu Lietuvoje ir Latvijoje kraštovaizdžio architektų atestavimas nėra vykdomas.

Be to, kas minėta aukščiau, CPD-LA projektas suteiks galimybę atnaujinti įgūdžius gretimų profesijų specialistams: miestų planuotojams, statinių architektams, geografams, ekologams ir tiems, kurių profesinė veikla buvo pertraukta.

CPD-LA projektas atveria partneriams galimybes mokytis ir tobulėti, keičiantis gerosiomis patirtimis. Bendradarbiaudami dvejus metus, partneriais sustiprins savo tinklą ir sukurs tvirtą pagrindą bendroms iniciatyvoms ateityje. Žinios ir patirtys, įgytos CPD- LA projekto vykdymo metu, bus įprasmintos naujuose projektuose, stiprins partnerių organizacijas ir sudarys  prielaidas teigiamiems pokyčiams Baltijos jūros regiono kraštovaizdžio architektūroje.

Partneriai:

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) 
VGTU yra vienas iš stipriausių Lietuvos universitetų, kurie siekia lyderio pozicijų Baltijos šalių technikos ir inžinerijos mokslo ir mokslinių tyrimų srityje. Architektūros fakultetas yra didžiausia šios srities aukštojo mokslo institucija Lietuvoje. Urbanistika yra architektūros šaka, daugiausiai dėmesio skirianti urbanistinių struktūrų, miesto viešųjų erdvių ir kraštovaizdžio architektūros formavimui.
www.vgtu.lt 

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga (LKAS) 
LKAS skatina kūrybinę savo narių veiklą, organizuoja konferencijas, parodas, apdovanojimus ir neformalųjį kraštovaizdžio architektų švietimą. LKAS siekia kurti profesinę struktūrą, skatinančią bendradarbiavimą su panašiomis organizacijomis, remti švietimą ir mokslinius tyrimus šioje srityje.
www.lkas.lt 

Latvijos kraštovaizdžio architektų sąjunga (LAAB) 
LAAB dirba su Latvijos kraštovaizdžio architektais, skatina jų profesinį tobulėjimą, neformalųjį švietimą ir bendravimą, atstovauja šios srities specialistų poreikius valstybiniame, mokslo ir verslo lygmenyse. LAAB siekia tapti Latvijos kraštovaizdžio architektų profesine bendrija.
www.laab.lv 

Vokietijos kraštovaizdžio architektų sąjunga (BDLA) 
BDLA yra prieš 100 metų įkurta profesinė kraštovaizdžio architektų bendrija Vokietijoje. Ji rūpinasi savo narių poreikiais ir atstovauja jų interesus visuomenėje, taip pat valstybinėse įstaigose ir institucijose. Tarp daugelio temų, BDLA dirba su teisiniais klausimais ir viešaisiais ryšiais, kurdama kraštovaizdžio architektų forumą bei tinklą, siūlantį savo nariams profesinį ugdymą ir tobulėjimo galimybes.
www.bdla.de 

PROJEKTO LANKSTINUKAS

CPD-LA (Nr. LLP-LdV-TOI-2013-LT-0138)
Indra Bieliūnaitė tel.: 865281174, info@lkas.lt