Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga (LKAS) skatina ir propaguoja sąjungos narių kūrybą, rengia parodas (pirmoji – Lietuvos kraštovaizdžio architektų darbai, 2000 Vilniuje), konferencijas (2002 m. spalio 7-13 d. priėmė XXXIX Pasaulinį Tarptautinės kraštovaizdžio architektų sąjungos (IFLA) kongresą, kuris vyko Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje), konkursus, seminarus, pažintines ekskursijas. Leidžia tęstinį leidinį Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos žinios (iki 2007 išleista 31 numeris), moksl. straipsnių rinkinius (Lietuvos želdynų ateitis 2001, Kraštovaizdžio architektūra 2004, abu su VDA), konkursų medžiagą (Šventaragio skvero Vilniuje tvarkymo projektų konkurso medžiaga 2003 ). Nuo 2006 veikia LKAS interneto svetainė www.lkas.lt 2006 LKAS vienijo 60 narių.

LKAS sudaro nariai, asocijuoti nariai ir Garbės nariai. Sąjungos nariais gali būti LR piliečiai kraštovaizdžio architektai ir kitų giminingų sričių specialistai, kurie dirba kraštovaizdžio architektūros srityje ir turi kūrybinių darbų atitinkančių meno kūrėjo statuso reikalavimus. Sueiga yra aukščiausias sąjungos organas, kuris kas dveji metai renka pirmininką ir jo vadovaujamą 6 asmenų valdybą.

2004 m. sausio 7 d. LKAS įsteigė apdovanojimą žymeniu „Už nuopelnus Lietuvos kraštovaizdžio architektūrai”, kuriuo gali būti apdovanoti visi, turintys didelių nuopelnų Lietuvos kraštovaizdžio architektūrai. Juo 2005 m. apdovanoti Alfonsas Kiškis (po mirties), Konstantinas Jakovlevas-Mateckis ir Vladas Stauskas.

1974 Architektų sąjungoje buvo įsteigta Kraštovaizdžio architektūros komisija (1974, pirmininkė I. Daujotaitė), 1987 performuota į Kraštovaizdžio architektų bendriją (pirmininkas A. Mituzas). 1995 šios bendrijos narių iniciatyva įkurta LKAS. Nuo 1992 LKAS Tarptautinės kraštovaizdžio architektų sąjungos (IFLA) narė, Lietuvos atstovas IFLA – V. Stauskas (nuo 1992); nuo 2010 Europos kraštovaizdžio architektūros federacijos (EFLA) tikroji narė. Pirmininkai: V. Stauskas (1995-1999), R. Pilkauskas (1999-2005), A. Žickis (2005-2009), V. Deveikienė (nuo 2009).

Regimantas Pilkauskas

Teisės aktai:

Visuomenės informavimo priemonės:

  • Laikraštis “Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos žinios”, redaktorius R.Pilkauskas
  • Interneto svetainė www.lkas.lt, redaktorius A. Žickis (iki 2012 11 21)
Rekvizitai:
  • Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, kodas 191903362
  • Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius
  • LT90 7300 0100 0226 2319, AB bankas “Swedbank”
  • El. paštas info@lkas.lt

Atnaujinta 2011 09 17