Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos veiklos istorijos bruožai

1974 m. tuometėje Architektų sąjungoje buvo įsteigta Kraštovaizdžio architektūros komisija (pirmininkė I. Daujotaitė). 1987 m. ši komisija buvo performuota į Kraštovaizdžio architektų bendriją (pirmininkas A. Mituzas). 1995 m. šios bendrijos narių iniciatyva įkurta Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, LKAS. Nuo 1992 m. LKAS yra pripažinta Tarptautinės kraštovaizdžio architektų sąjungos (IFLA) narė, o nuo 2010 m. Europos kraštovaizdžio architektūros federacijos (EFLA) tikroji narė. Ilgamečiu Lietuvos atstovu IFLA ir šios organizacijos kongresų dalyviu buvo prof. habil. dr. V. Stauskas (1932–2014). Šiuo metu EFLA ir IFLA yra sujungusios savo veiklą, sukurtas IFLA Europos regiono (IFLA Europe, http://iflaeurope.eu) padalinys. Lietuvos atstovu (delegatu) IFLA organizacijoje šiuo metu yra prof. dr. Gintaras Stauskis.

LKAS sudaro tikrieji nariai, asocijuoti nariai ir garbės nariai. Sąjungos nariais gali būti LR piliečiai kraštovaizdžio architektai ir kitų giminingų sričių specialistai, kurie dirba kraštovaizdžio architektūros srityje ir turi kūrybinių darbų, atitinkančių meno kūrėjo statuso reikalavimus. Sueiga yra aukščiausias LKAS valdymo organas, kuris kas dveji metai renka LKAS pirmininką ir jo vadovaujamą valdybą. LKAS narių gretos nuolat gausėja. 2015 m.  LKAS vienijo 61 tikrąjį narį ir 48 asocijuotus narius. 2015 m. pabaigoje  LKAS vienijo 60 tikrųjų narių ir 48 asocijuotus narius.

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, LKAS skatina ir propaguoja sąjungos narių kūrybą, rengia parodas (pirmoji – Lietuvos kraštovaizdžio architektų darbai – surengta 2000 m. Vilniuje), konkursus, seminarus, pažintines keliones. LKAS kartu su Latvijos ir Estijos kolegomis 2002 m. spalio 7-13 d. priėmė XXXIX Pasaulinį IFLA kongresą, kuris vyko Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. LKAS kartu su Lietuvos universitetais ir kitais socialiniais partneriais 2005, 2010, 2013 m. organizavo konferencijas ir kraštovaizdžio architektūros forumus, aktyviai prisideda organizuojant kitas konferencijas (pvz., Klaipėdoje nuo 2004 m. rengiamas konferencijas „Miestų želdynų formavimas“). LKAS leidžia tęstinį leidinį Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos žinios (iki 2015 m. rudens išleisti 96 numeriai; jį galima skaityti ir internete). Nuo 2006 veikia LKAS interneto svetainė www.lkas.lt

LKAS viena ar su partneriais išleido mokslinių straipsnių rinkinius: Lietuvos želdynų ateitis (2001); Kraštovaizdžio architektūra (2004); Parkas mieste – socialinis ir ekonominis veiksnys (2005); Kraštovaizdžio architektūra – patirtis, tendencijos, perspektyvos (2010); Kraštovaizdžio architektūra –iššūkiai ir prioritetai (2013; išleista ir 2-oji, elektroninė laida, žr. žemiau); Kraštovaizdžio architektūra – profesijos horizontai ir sinergija (2015). Taip pat išleisti R. Pilkausko sudaryti ir parengti leidiniai: Šventaragio skvero Vilniuje tvarkymo projektų konkurso medžiaga (2003), Pagrindiniai augalai Lietuvos želdynams (2008).

Elektroninį leidinį galite skaityti: Leidin2013_tekstas_g2_on

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LKAS pirmąją savo narių darbų parodą surengė 2000 m. rugsėjo 22 d. Aplinkos ministerijos rūmų vestibiulyje (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje). Kita didelė kraštovaizdžio architektūros darbų paroda vyko 2002 m. spalio mėnesį Vilniuje, Lietuvos parodų centre LITEXPO, kuri sutapo su ten pat spalio 12 d. įvykusia XXXIX Pasaulinio IFLA kongreso Vilniaus sesija. 2002 m. gruodžio mėn. ši paroda buvo perkelta į Architektūros muziejų (Šv. Mykolo g. 9, Vilniuje). Nuo tada tokios parodos organizuojamos kasmet, paprastai Lietuvos parodų centre LITEXPO Vilniuje ar kituose parodų centruose. Išsamiai LKAS parodas ir projektų konkursus yra apžvelgęs R. Pilkauskas straipsnyje Projektų konkursai ir parodos ugdo kraštovaizdžio architektus (publikuotame leidinyje Kraštovaizdžio architektūra – patirtis, tendencijos, perspektyvos, 2010, p. 150-156).

Daugiau informacijos apie LKAS parodas ir darbų konkursus galima rasti LKAS tinklalapio puslapiuose: http://lkas.lt/viesumas/parodos-konkursai.php

Aplinkos ministerija kraštovaizdžio architektūros darbų konkursus parodas organizavo 2005 ir 2011 m. 2011 m. organizuotas konkursas pristatytas ir apibendrintas ministerijos leidinyje Lietuvos kraštovaizdžio įvairovė. Kraštovaizdžio  formavimo sprendimai (2013, sudarytoja G. Godienė) – jį galima rasti Aplinkos ministerijos tinklalapyje: http://www.am.lt/VI/index.php#a/12933 Konkurso medžiaga taip pat saugoma Aplinkos ministerijos elektroniniame archyve: http://www.am.lt/VI/index.php#r/1436

2004 m. sausio 7 d. LKAS įsteigė apdovanojimą žymeniu „Už nuopelnus Lietuvos kraštovaizdžio architektūrai”, kuriuo gali būti apdovanoti visi, turintys didelių nuopelnų Lietuvos kraštovaizdžio architektūrai. Žymeniu yra apdovanoti kraštovaizdžio architektai Alfonsas Kiškis (po mirties), Konstantinas Jakovlevas-Mateckis, Vladas Stauskas (1932–2014), Regimantas Pilkauskas, Dainora Juchnevičiūtė-Vaivadienė, Irena Marija Daujotaitė, Liucijus Dringelis, Jūratė Paragytė, Petras Grecevičius.

Parengė Steponas Deveikis, 2015-11-11

Svarbiausių faktų sąvadas

LKAS pirmininkai:

  • Vladas Stauskas, 1995–1999 m.
  • Regimantas Pilkauskas, 1999–2005 m.
  • Alvydas Žickis, 2005–2009 m.
  • Vaiva Deveikienė, 2009–2013 m.
  • Alvydas Mituzas, 2014–2017 m.
  • Mantas Pilkauskas, nuo 2018 m. vasario mėn.

LKAS veiklos teisės aktai:

Visuomenės informavimo ir komunikavimo priemonės:

  • Laikraštis „Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos žinios“, redaktorius R. Pilkauskas
  • Interneto svetainė www.lkas.lt  redaktoriai A. Žickis (2006–2012), S. Deveikis (nuo 2014 m. gruodžio mėn.)

Rekvizitai:

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, kodas 191903362
Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius
LT90 7300 0100 0226 2319, AB bankas “Swedbank”
El. paštas info@lkas.lt