Etikos komisija išrinkta LKAS narių sueigoje 2018 m. vasario 9 d.

Komisiją sudaro:

  • Prof. habil. dr. Konstantinas Jakovlevas-Mateckis (komisijos pirmininkas)
  • dr.Jonas Jakaitis
  • Prof. dr. petras Grecevičius