LKAS - Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga
info@lkas.lt

MŪSŲ NAUJIENOS

 

APIE MUS

img

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga

 

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga (LKAS) skatina ir propaguoja sąjungos narių kūrybą, rengia parodas, konferencijas, konkursus, seminarus, pažintines ekskursijas. Leidžia tęstinį leidinį Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos žinios (iki 2007 išleista 31 numeris), moksl. straipsnių rinkinius (Lietuvos želdynų ateitis 2001, Kraštovaizdžio architektūra 2004, abu su VDA), konkursų medžiagą (Šventaragio skvero Vilniuje tvarkymo projektų konkurso medžiaga 2003 ). Nuo 2006 veikia LKAS interneto svetainė www.lkas.lt 2006 LKAS vienijo 60 narių..

LKAS sudaro nariai, asocijuoti nariai ir Garbės nariai. Sąjungos nariais gali būti LR piliečiai kraštovaizdžio architektai ir kitų giminingų sričių specialistai, kurie dirba kraštovaizdžio architektūros srityje ir turi kūrybinių darbų atitinkančių meno kūrėjo statuso reikalavimus. Sueiga yra aukščiausias sąjungos organas, kuris kas dveji metai renka pirmininką ir jo vadovaujamą 6 asmenų valdybą.Kviečiame visus norinčius prisijungti prie LKAS sąjungos.

LKAS - Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga

Mūsų partneriai ir draugai.