Sveiki ir gražūs miesto želdiniai – misija įmanoma!

Sveiki ir gražūs miesto želdiniai – misija įmanoma!

Tokiu optimistiniu šūkiu dalyvius į seminarą-mokymus, vykusius Utenoje, A. ir M. Miškinių bibliotekoje 2018 m. vasario mėn., sukvietė Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacija (LŽDAAA). Pirmą kartą Utenos rajone surengtas tokio pobūdžio seminaras pritraukė didelį būrį smalsuolių – mokymuose dalyvavo ne tik UAB „Utenos komunalininkas“ darbuotojai, seniūnai ir seniūnijų ūkio darbuotojai, dirbantys su želdiniais, bet ir nemažai Utenos  rajono gyventojų, besidominčių augalų priežiūros naujovėmis.  

Seminarą-mokymus surengusios LŽDAAA prezidentė Idalija Marčiulionienė pristatė pagrindinius asociacijos tikslus ir misiją: darbais, patirtimi ir sukauptomis žiniomis kurti bei puoselėti Lietuvos kraštovaizdį. Todėl, anot jos, LŽDAAA jungia tik atsakingai ir pažangiai apželdinimo srityje dirbančias įmones bei asmenis, kuriems rūpi viešose ir privačiose erdvėse sodinamų želdinių estetinė būklė, ekologija biologinė įvairovė ir kurie supranta, kaip svarbu ateities kartoms išsaugoti šalies istorijai ir kultūrai vertingus želdinius.

Kristina Ulkienė, buvusi  Aplinkos ministerijos specialistė, pristatė  želdynų ir želdinių teisinę bazę. Ji supažindino su pagrindinėmis želdynų ir želdinių įstatymo sąvokomis ir pabrėžė, kad jas turi žinoti ir naudoti visi su želdynų projektavimu ar želdinių priežiūra susiję specialistai. Klausytojams ji paaiškino, kuo skiriasi atskirieji ir priklausomieji želdynai bei kiek pastarųjų turi būti pasodinta pagal reglamentuojamas normas; taip pat pristatė, kokį procentą priklausomuose želdynuose (atitinkamai pagal žemės sklypo plotą) turi užimti želdiniai. Specialistė aptarė, kaip, kur ir kokius augalus sodinti reglamentuojama pagal sodmenų kokybės reikalavimus, akcentavo, kad viešose erdvėse želdiniai privalo būti sodinami laikantis medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių, ir pabrėžė, kad jų priežiūra taip pat reglamentuojama taisyklėmis. Išsamiau specialistė papasakojo apie daugeliui rūpimus medžių ir krūmų sodinimo atstumus nuo daugiabučių namų sienų, atraminių sienelių, apšvietimo tinklų bei kitų inžinerinių statinių atramų, nuo kaimyninio sklypo ribos ir kt. Pranešėja pastebėjo, kad daug problemų kyla, kai nesilaikoma želdinių apsaugos taisyklių vykdant statybos darbus, bei supažindino, kokios nuobaudos gresia už tokius pažeidimus. 

Želdynų projektų vadovė Ingrida Vainauskienė kalbėjo apie tai, kaip svarbu visiems želdynų specialistams – tiek projektuotojams, tiek įrengėjams, tiek ir priežiūros  darbuotojams – taikyti vieningą augalų dydžių žymėjimą. Anot jos, tai būtina dėl kelių priežasčių: tam, kad susikalbėtų želdynų projektuotojai ir želdynų projektų įrengimo specialistai, ir augalas būtų pasodintas būtent toks, kokį numatė projekto autorius. Vieningas augalų dydžių žymėjimas leistų tinkamai paruošti projekto sąmatą, žinoti, kokio dydžio duobes reikia paruošti, kokia reikalinga technika, kokie bus transportavimo, iškrovimo darbai, kokie tvirtinimai reikalingi ir pan. Pranešėja pabrėžė, kad vieningas augalų žymėjimas skatina suvienodinti standartus dekoratyvių augalų medelynuose. Be to,  Lietuvoje pritaikius Europos medelynų patirtį žymint augalus, būtų galima sėkmingiau bendradarbiauti su dekoratyvinių augalų augintojais visoje Europoje.

Itin naudingas ir aktualus buvo arboristo, Lietuvos arboristikos centro vadovo Sigito Algio Davenio pranešimas ,,Atsakingas požiūris į medžių genėjimą ir formavimą mieste“. Jis akcentavo, kad viena pagrindinių sumedėjusių augalų gerovės ir apsaugos urbanizuotose teritorijose užtikrinimo veikų yra jų genėjimas. Klausytojams pranešėjas paaiškino, kas tai yra arboristika, kad šia disciplina siekiama koreguoti sumedėjusių augalų augimą, išlaikant jų biologinį gyvybingumą ir fizinį stabilumą. Arboristas pabrėžė, kad medžių genėjimą gali atlikti tik kompetentingas, gerai parengtas specialistas, kadangi tinkamas genėjimas reikalauja itin daug medžio biologijos ir kitų dalykų išmanymo bei yra labai priklausomas nuo daugelio techninių, fizinių, teisinių, socialinių ir klimato veiksnių, lemiančių galutinius sprendimus. Detaliau supažindino su genėjimo technika (principais) ir technologija (būdais), pabrėžęs, kad jos taikomos atsižvelgus į augalo savigynos (kompartmentalizacijos) sistemą bei augalo fiziologinį amžių. Jis paaiškino puoselėjančiosios ir paliatyvosios arboristikos metodų taikymo ypatumus. Aiškiai ir detaliai išdėstė, kodėl svarbu kelti medžių priežiūros darbuotojų kvalifikaciją ir ugdyti jų kompetenciją. 

Dendrologė Danguolė Liagienė patarė, kokių veiksmų imtis, kad miesto želdiniai, užuot skurdę, džiugintų akį. Trumpai apžvelgusi pagrindinius priežiūros darbus, pranešėja atkreipė klausytojų dėmesį į tai, kad miesto sąlygomis augantys augalai yra veikiami daugybės neigiamų faktorių: saulė čia karštesnė (sausros, kietų dangų plotai), lietus šlapesnis (užmirkimai, esant suslėgtam dirvožemiui), vėjas stipresnis (skersvėjai, vėjo sūkuriai, susidarantys dėl šalia esančių statinių). Apgailestavo, kad daugelio mieste augančių augalų amžių nulemia ne jų biologinės savybės, o žmogaus sprendimai. Sveiki ir vešlūs augalai, anot jos,  suteiks kur kas daugiau teigiamų emocijų nei želdiniai apdžiūvusiomis, išlaužytomis šakomis ar nupjautomis viršūnėmis. D. Liagienė perspėjo, kas gali nutikti, laiku neatlikus želdinių priežiūros darbų, paaiškino, kaip netinkama priežiūra (ar apskritai jos nebuvimas) gali pakenkti augalų šaknų sistemai ar  jų antžeminei daliai – kamienui, ūgliams, žievei ar lajai. Želdinių priežiūros specialistė pabrėžė, kokie svarbūs augalo prigijimui bei tolimesniam jo gyvavimui yra dirvožemis, vanduo ir mitybinės medžiagos. Ji patarė, kada ir kaip geriau laistyti mieste augančius želdinius, kaip ir kokiais kiekiais juos tręšti bei kaip nustatyti, ar augalui trūksta mitybinių medžiagų. Išsamiai papasakota, kaip tinkamai prižiūrėti viešose erdvėse augančių medžių pomedžius. Atkreiptas dėmesys, kad žiemą gatves barstant ar purškiant druska, žalojami arčiau gatvių pasodinti miesto augalai.

Įdomus ir naudingas buvo UAB ,,Dotnuva Baltic“ produktų vadybininko Vilmanto Petrausko pranešimas, kuriame jis pristatė vejų žolių selekcijos lyderį pasaulyje – Danijos sėklininkystės ir selekcijos kompaniją DLF SEEDS – ir jos teikiamus vejų žolių sėklų mišinius. Kadangi skirtumai tarp veislių yra labai ryškūs, pranešėjas pabrėžė, kaip svarbu yra tinkamai parinkti žolių rūšis ir jų veisles. Pranešėjas detaliau aptarė, nuo ko priklauso tolimesni priežiūros kaštai ir vejos kokybė, pristatė kai kurių žolių rūšių charakteristikas ir į ką reikia atkreipti dėmesį jas renkantis. Aiškiai išdėstyti vejos sėjos ypatumai – kaip reikia nustatyti vejos sėklų normą, kokia turi būti jų dygimo temperatūra, kaip paruošti dirvą, kaip ją tręšti ir kt. Be kita ko, pranešėjas pasiūlė alternatyvą, kaip turėti puikią veją, nenaudojant mineralinių trąšų.

Seminarą užbaigė Utenos miesto teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistė Jūratė Paragytė, pristačiusi artimiausius naujų želdynų mieste įrengimo planus, taip pat kaip ir kokios teritorijos šiuo metu tvarkomos Utenoje. Seminaro rengėjai pastebėjo, kad Utenos savivaldybėje neišvengta medžių, krūmų genėjimo ir priežiūros klaidų. Utenoje želdinius  sodina ir  prižiūri UAB „Utenos komunalininkas“, kuris kas penkeri metai dalyvauja viešajame konkurse komunalinėms paslaugoms teikti, taip pat ir sodinti bei prižiūrėti želdinius. Tokia sistema yra ydinga, nes įmonė, nežinodama, ar po  penkerių metų tęs pradėtus darbus, yra visiškai nesuinteresuota ugdyti savo darbuotojų. Todėl didžioji dalis žmonių, dirbančių šioje srityje, nėra baigę specialių mokslų, neturi pakankamai žinių ir įgūdžių. Tad seminarą - mokymą  surengusi LŽDAAA tikisi, kad specialistų pranešimai ir patirtis buvo naudinga ir šio vieno seniausių Lietuvos miesto gyventojus bei svečius džiugins sveiki ir gražūs želdiniai.

Seminaro-mokymų „Sveiki ir gražūs miesto želdiniai – misija įmanoma“ Utenoje dalyviai

Parengė dendrologė Danguolė Liagienė, 2018-03-08