Seime užregistruotas Želdynų įstatymo pataisų projektas

Seime užregistruotas Želdynų įstatymo pataisų projektas

Nepaisant Aplinkos ministerijos darbo grupės, kurioje dalyvavo LKAS, Lietuvos dendrologų draugijos ir kitų asocijuotų struktūrų atstovai, pasiūlymų ir sutarimo, Seimui pateikta šioje grupėje neapsvarstyta ir neaprobuota versija. Seimo nariai Kęstutis Bacvinka ir Kęstutis Mažeika nutarė nekreipti dėmesio į šios grupės pastangas ir 2018-02-14 užregistravo įstatymo pataisų projektą. Jį galima rasti LRS portale:   https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/529aeef0118811e88a05839ea3846d8e  
 
LKAS informacinė tarnyba, 2018-02-19