Priimtas sprendimas dėl programos „Meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimas“ projektų dalinio finansavimo 2018 metais. LKAS skirtas finansavimas

Priimtas sprendimas dėl programos „Meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimas“ projektų dalinio finansavimo 2018 metais. LKAS skirtas finansavimas

Lietuvos kultūros taryba (LKT), vadovaudamasi teisės aktais ir atsižvelgdama į LKT ekspertų darbo grupės išvadas, 2017-12-05 nusprendė skirti dalinį finansavimą Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimas“ projektams. Lietuvos kultūros tarybos 2017-12-05 sprendimas Nr. 1LKT-66(1.2) skelbiamas interneto svetainėje www.ltkt.lt ir prisegtas prie šio pranešimo.

Tarp 18 meno kūrėjų organizacijų finansuojamas ir Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos (LKAS) pateiktas kūrybinės patirties ugdymo ir sklaidos strateginės programos projektas, ekspertų darbo grupės įvertintas aukštu balu (septintoji vieta organizacijų rikiuotėje; 73,86 balo).

Programų projektų konkurso laimėtojai kviečiami pasirašyti sutartis dėl projekto finansavimo ir susipažinti su Atmintine projektų vykdytojams. Linkime LKAS gražios ir kūrybingos veiklos 2018 metais.

LKAS informacinė tarnyba, 2017-12-12