Nacionalinėje dailės galerijoje – paroda „Formuojant peizažą“

Nacionalinėje dailės galerijoje – paroda „Formuojant peizažą“

Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilniuje) 2017 m. birželio 30 d. atidaroma paroda „Formuojant peizažą“. Paroda veiks iki 2017 m. rugpjūčio 20 d.

Parodoje pristatoma dalis Vilniaus peizažo (kraštovaizdžio) projekcijų – nuo seniausių laikų iki sovietmečio pabaigos. Parodą sudaro daugiau nei 300 eksponatų: eskizų, planų, žemėlapių, grafikos ir tapybos kūrinių, fotografijų, perteikiančių peizažą formavusių kolektyvinių ar individualių praktikų – urbanistų, architektų, kraštovaizdžio architektų, sodininkų, gamtos mokslų atstovų – realizuotas ir nerealizuotas idėjas. Aptariamu laikotarpiu vykę besisteigiančios kraštovaizdžio disciplinos procesai parodoje sutelkti teritorinėse ir teorinėse apibrėžtyse.

Eksponatai surinkti iš įvairių muziejų kolekcijų, tyrimų institutų, bibliotekų, valstybinių bei asmeninių archyvų. Pirmą kartą Lietuvoje bus eksponuojamas Prancūzijoje saugomas Edouardo André ir René-Edouardo André Lentvario dvaro parko planas.

Parodos kuratorė Ona Lozuraitytė
Parodos koordinatorė Eglė Juocevičiūtė
Parodos architektai: Petras Išora, Ona Lozuraitytė
Projektą iš dalies finansavo: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba
Rėmėjai: Exterus, Imparat, BTA draudimas
Informaciniai rėmėjai: Centras, lrytas.lt

Kūrinius parodai paskolino: Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilniaus regioninis valstybės archyvas, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Lietuvos literatūros ir meno archyvas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Trakų istorijos muziejus, Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos ypatingasis archyvas, Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Archives départementales des Yvelines (Prancūzija), Dainora Juchnevičiūtė-Vaivadienė, Regimantas Pilkauskas, Irena Daujotaitė, Konstantinas Jakovlevas-Mateckis, Algimantas Nasvytis, Rolandas Valiūnas.

Galima pasidžiaugti, kad paroda gražiai susies René André (1867–1942) sukakčių metų renginius (2017 m. rudenį organizuojama konferencija) ir leidinius, vizualizuos jo ir kitų autorių kūrybos idėjas ir pėdsakus Lietuvos kraštovaizdyje.


Lentvario dvaro parko akvarelinis planas, kai jis dar buvo saugomas Versalio nacionalinėje aukštojoje peizažo mokykloje, 2007. Stepono Deveikio nuotrauka.

LKAS informacinė tarnyba, 2017-06-26; parengta pagal Nacionalinės dailės galerijos informaciją