Greitai pasirodys knyga apie René André (1867–1942) epochos kraštovaizdžio architektūrą ir urbanistiką

Greitai pasirodys knyga apie René André (1867–1942) epochos kraštovaizdžio architektūrą ir urbanistiką

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka biuletenyje „Numatomos leisti knygos“, Nr. 21 (2017 m. gegužės 22–28 d.) pranešė apie išleidžiamą knygą:

René André (1867–1942) ir jo epocha – kraštovaizdžio architektūra ir urbanistika: 2017–2018 metų užrašai = René André (1867–1942) et son époque – l'architecture du paysage et l'urbanisme : les notes des années 2017–2018 / [sudarytojai ir atsakingieji redaktoriai Steponas Deveikis, Vaiva Deveikienė]. – Vilnius : Edouard´o François André klubas Lietuvoje, 2017. – 132 p. : iliustr. – ISBN 978-609-95221-8-0

Knyga susideda iš trumpų pasakojimų apie Lietuvos, Prancūzijos, kitų šalių kraštovaizdžio architektūros ir urbanistinius objektus, jų kūrėjus. Daugiausia dėmesio skiriama René-Édouard‘o André (1867–1942) kūrybai ir jo epochai. Spausdinamas vienas kitas istorinis tekstas ir iliustracijos – senųjų projektų atvaizdai, eskizai, parkų schemos, grafikos darbai ir fotografijos, dailininkų darbų reprodukcijos – surinktos iš įvairių šaltinių. Knyga skiriama plačiajai visuomenei, studijuojančiam jaunimui, parkų ir miestų planavimo meno mylėtojams.

Įsigyti knygą bus galima pas leidėją, apmokant pavedimu į E. F. André klubo Lietuvoje sąskaitą. Knygos pradžios puslapius ir turinį galite atsiversti čia.

LKAS informacinė tarnyba, 2017-06-26