Degaičių parkui suteiktas valstybinės reikšmės parko statusas

Degaičių parkui suteiktas valstybinės reikšmės parko statusas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė Telšių rajono Degaičių parką įrašyti į Valstybinės reikšmės parkų sąrašą. Jis atitinka tokių parkų atrankos kriterijus. Šiame vertingame dendrologiniame parke, jo želdinių 2012 m. inventorizavimo duomenimis, auga daugiau kaip 250 rūšių, porūšių, atmainų ar formų medžių ir krūmų. Parkas yra tinkamas gamtamokslinei edukacijai, švietimui, turi lankymui reikiamų infrastruktūros elementų. 1986 m. parkas buvo priskirtas vietinės reikšmės gamtos paminklams. Apie jį rašyta parkotyros ir dendrologijos leidiniuose.

Tikimasi, kad Degaičių parkui suteikus valstybinės reikšmės parko statusą jame bus vykdomi gamtos taikomieji tyrimai, švietėjiška veikla, aktyviau plėtojama pažintinė rekreacija.

Parengta pagal AM Viešųjų ryšių skyriaus pranešimą: http://www.am.lt/VI/index.php#a/18816

2017-10-06