Aktualu – Žinios
Žinios
Išsaugoti Juknaičius
Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga pateikė Kultūros ministerijai projektinį
pasiūlymą – pripažinti Juknaičių gyvenvietę saugoma valstybės kultūros vertybe. Tai vienintė gyvenvietė Lietuvoje, kurioje nuosekliai išreikšta „miesto sodo“ samprata, suformuota želdinių, pastatų ir skulptūros kūrinių visuma.


Senelių namų su koplyčia kiemas Juknaičiuose (gyventojams priklauso nedideli žemės sklypeliai kitoje namų pusėje). S. Kuzmos skulptūra „Motinystė“ perkelta iš pirminės atviros vietos, siekiant ją apsaugoti nuo metalo vagių. E. Vidrinsko nuotrauka
 
Pasiūlymas išsaugoti Juknaičius buvo pareikštas 2006 m. rudenį Šilutės rajone vykusiame seminare „Želdynų pasaulis“, kurį organizavo Kraštovaizdžio architektų sąjunga ir Šilutės rajono savivaldybės administracija. Egidijus Vidrinskas surinko duomenis, nufotografavo, parengė vertingųjų savybių aprašą ir ribų planą. Manytume, jog šiam pasiūlymui turėtų pritarti Kultūros paveldo vertinimo taryba.


Juknaičių gyvenvietės želdinių planas. Projektuota ir įgyvendinta 1970-1991 m. Projektavo Alfonsas Kiškis ir Rūta Kiškė.

 

Daugiau žinių:

Atgal

©LKAS/www.lkas.lt/ atnaujinta 2009 01 03